MEGA YAZILIM BİLİŞİM LTD. ŞTİ.
Son Güncelleme
Önemli Bilgiler (Mevzuat değişiklikleri, duyurular)

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Brüt Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL
Gelir Vergisi 326,20 TL
Damga Vergisi 19,42 TL
Kesintiler Toplamı 729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL


İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret 2.558,40 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.006,12 TLÜcret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2019

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

% 27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

% 35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2019

Gelir Dilimi

 

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar  

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası  

% 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası  

% 27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası  

% 35

 

2019 Yılı Sigorta Primine Esas Ücret Sınırları

  • 2019 yılı SGK Tavanı: 15.221,40 TL
  • 2019 yılı SGK Tabanı: 2.029,50 TL