MEGA YAZILIM BİLİŞİM LTD. ŞTİ.
Son Güncelleme
Önemli Bilgiler (Mevzuat değişiklikleri, duyurular)

Asgari Ücret 2018

Asgari Ücret 2018 Brüt (Aylık):     2.029,50 TL
Asgari Ücret 2018 Net:                   1.603,12 TL
Asgari Ücret 2018 Brüt (Günlük):  67,65 TL

Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri
(01.01.2018 - 31.12.2018)
Brüt Ücret    2.029,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı    284,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı    20,30 TL

Gelir Vergisi Matrahı    1.725,08 TL
Gelir Vergisi    258,76 TL
Damga Vergisi    15,40 TL
Kesintiler Toplamı    578,59 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)    152,21 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)    1.603,12 TL


İşverene Maliyeti 2018
Asgari Ücret    2.029,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)    314,57 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu    40,59 TL
İşverene Toplam Maliyeti    2.384,66 TL